Jdi na obsah Jdi na menu
 

Obchodní podmínky

 

Obecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro služby poskytované prostřednictvím webových stránek www.forexin.cz

Provozovatelem těchto stránek je společnost netrealit.cz, s.r.o. se sídlem Zamenhofova 28, 779 00 Olomouc IČ: 26181914, DIČ: CZ26191814 zastoupená Martinem Krudencem dále jen poskytovatel.

Obchodní podmínky upravují vztah mezi uživatelem a poskytovatelem.

Uživatelem je fyzická nebo právnická osoba, která uhradila objednávku, dále jen uživatel.

Vztahy mezi poskytovatelem a uživatelem neupravené obchodními podmínkami se řídí obchodním zákoníkem (č.513/1991 Sb.)

Předmět služby

Předmětem služby je poskytování online vzdělávání v oblasti obchodování na finančních trzích formou online přenosů nebo videí dále jen live trading.

Rozsah služby

Poskytovatel se zavazuje provádět live trading  3-5x/týdně v délce minimálně 12 hodin/týdně.

V případě nedodržení rozsahu služby bude uživateli automaticky prodloužena platnost.

Live trading je přístupný po uhrazení objednávky.

Odstoupení od smlouvy

Uživatel má právo odstoupit od smlouvy a to ve lhůtě 14 dní od provedení objednávky.

Ochrana osobních údajů

Poskytovatel se zavazuje se zajistit bezpečné uložení osobních údajů uživatele a neposkytovat tyto údaje třetím stranám.

Odesláním objednávky uživatel souhlasí se zařazením do databáze poskytovatele a s jejich následným využitím pro zasílání informací o připravovaných akcích nebo nabídce obchodních partnerů poskytovatele.

Poučení o riziku

Uživatel odesláním objednávky stvrzuje, že chápe rizika spojená s obchodováním na finančních trzích.

Informace získané během live tradingu nejsou doporučením k provádění obchodů, ale slouží pouze k výukovým účelům. Poskytovatel nenese odpovědnost za ztráty způsobené využitím informací získaných během live tradingu.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 1.7.2014. Poskytovatel si vyhrazuje právo na jejich změny.